New Video on YouTube: Mir4 Skill of the Day – Arbalist (#1)

Mir4 Skill of the Day – Arbalist (#1) Ating kilalanin ang ating character sa pamamagitan nang pag himay sa kanilang mga kakayahan. #mir4 #mir4tips #mir4crafting … via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=S9aTc5bAx14