New Video on YouTube: PART 2! AMA – CRYPTOBLADES (2022)

PART 2! AMA – CRYPTOBLADES (2022) With CryptoBlades founder Philip “Kroge” Devine – Ang AMA na ito ay para dun sa mga gustong makibalita, especially dun sa … via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=CZkChULW4Cw